top of page

Andels- og ejerforeninger

Bor du i en andels- eller ejerforening, og har du brug for professionel hjælp til håndtering og planlægning af jeres byggesag?

CPH architects kan hjælpe jeres boligforening godt fra start, med alle former for renoverings- og ombygningsarbejder. Eksempler på dette kan fx være:

  • Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

  • Tagudskiftning

  • Facadeistandsættelse

  • Vindues- og dørudskiftning

  • Istandsættelse af opgange

  • Konvertering af loftrum til beboelse

  • Etablering af altaner

Vi hjælper jer sikkert igennem projektet, og sørger fx for nødvendige tilladelser, tilbudsindhentning, planlægning og styring af opgaverne, styring af økonomi, og mangeludbedring. Dette med fokus på at beboerne føler mindst mulig gene undervejs.

Brug for at høre mere? Kontakt os via kontaktformularen her.

bottom of page