IMG_9041.JPG

Udvalgte referencer

Vi har været helt eller delvist tilknyttet følgende projekter:

 • EF Frederiksberg – Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, tagudskiftning, vinduesudskiftning og vinduesistandsættelse
   

 • AB Frederiksberg– Projektering af tagudskiftning, vinduesudskiftning og altaner.
   

 • AB Valby – Projektering af tagudskiftning og inddragelse af lofter til beboelse.
   

 • Højdedraget 3 – Etablering af tagbolig på tørreloft.
   

 • Højdedraget 8 – Etablering af tagbolig på tørreloft.
   

 • Højdedraget 12 – Etablering af tagbolig på tørreloft.
   

 • AB København Ø – Udskiftning af 120 vinduer.
   

 • AB Valby – Opsætning af 92 altaner.
   

 • AB Valby – Udskiftning af hoveddøre.
   

 • AB København N – Udskiftning af ca. 600 vinduer og døre.
   

 • EF Frederiksberg - Vinduesudskiftning
   

 • AB København NV – Opsætning af 10 altaner.
   

 • AB Valby – Vinduesudskiftning, facadeistandsættelse og tagudskiftning.
   

 • AB København NV – Vinduesudskiftning og facadeistandsættelse.
   

 • AB København N – Facadeistandsættelse og vinduesudskiftning.