Processen

Hos CPH architects er vores mål, at levere let forståelige- og gennemskuelige projekter, der kan omsættes til virkelighed. Dette opnår vi ved at tage os tid til at gennemgå materialet med dig og ved, at du allerede fra starten kender forløbet sammen med os.

1. Indledende møde

Du henvender dig til os via kontaktformularen på vores hjemmeside - herefter finder vi et tidspunkt, som passer jer at mødes.

Mødet foregår hos jer, hvor vi sammen gennemgår jeres behov og ønsker. På baggrund af mødet laver vi et tilbud, som bliver fremsendt pr. mail til jer.

2. Projektering

Beslutter I jer for at takke ja til vores tilbud, er næste skridt i forløbet, at vi laver et projektmateriale, bestående af fx tegninger og beskrivelser. Undervejs gennemgår vi materialet sammen med jer, så I ved præcis hvad håndværkerne skal levere i sidste ende. Skal der søges om byggetilladelse ved kommunen, sørger vi også for dette.

3. Tilbud og accept

Vi fremsender det færdige projektet til udvalgte håndværkere, som vi ved, kan løfte opgaven. Tilbudspriserne fra håndværkerne er faste, og er projektets endelige pris. Vi gennemgår tilbuddene sammen med dig, inden det besluttes, hvilket håndværksfirma der skal stå for udførelsen af jeres byggeri. Ønsker I selv at indhente tilbud og evt. stå for det videre forløb på egen hånd, har I også denne mulighed i denne fase.

4. Udførelsesfasen

Vi følger projektet tæt, og sørger for at holde jer orienteret om byggeriet undervejs. Vi afholder byggemøder, fører tilsyn, og kontrollere entreprenørens fakturaer inden de videresendes til betaling.

5. Aflevering og mangelgennemgang

Byggeriet afsluttes med en mangelgennemgang og udbedring, inden byggeriet afleveres og overdrages til jer.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© CPH | architects