top of page

Processen

Hos CPH architects er vores mål, at levere gennem-arbejdede projekter på et højt niveau. Vi ved at det tekniske sprog kan være svært at forstå for en ikke fagkyndig person, og derfor tager vi os altid god tid til at gennemgå og forklare vores materiale undervejs i processen, så vores kunder forstår "deres" projekt, og føler sig trygge.

Et typisk forløb for et byggeprojekt, hvor vi er med som rådgiver fra start til slut, ser således ud:

1. Indledende møde

Du henvender dig til os via vores kontaktformular her på vores hjemmeside, eller kontakter os direkte på telefon. Oftest vil vi herefter finde et tidspunkt, som passer jer at mødes.

Mødet foregår fx hos jer, hvor vi gennemgår jeres behov og ønsker. På baggrund af mødet laver vi et tilbud på de ønskede ydelser. Tilbuddet fremsendes til jer på mail.

2. Projektering

Beslutter I jer for at takke ja til vores tilbud, er næste skridt i forløbet, at vi laver et projektmateriale, bestående af fx tegninger og beskrivelser. Undervejs gennemgår vi materialet sammen med jer, så I ved præcis hvad håndværkerne skal levere i sidste ende. Skal der søges om byggetilladelse ved kommunen, sørger vi også for dette.

3. Tilbud og accept

Vi fremsender det færdige projektet til udvalgte håndværkere, som vi ved, kan løfte opgaven. Tilbudspriserne fra håndværkerne er faste, og er projektets endelige pris. Vi gennemgår tilbuddene sammen med jer, inden det besluttes, hvilket håndværksfirma der skal stå for udførelsen af jeres byggeri. Ønsker I selv at indhente tilbud og evt. stå for det videre forløb på egen hånd, har I også denne mulighed i denne fase.

4. Udførelsesfasen

Vi følger projektet tæt, og sørger for at holde jer orienteret om byggeriet undervejs. Vi afholder byggemøder, fører tilsyn, og kontrollerer at entreprenørens fakturaer stemmer med det udførte arbejde, inden de videresendes til betaling.

5. Aflevering og mangelgennemgang

Byggeriet afsluttes med en mangelgennemgang og udbedring, inden byggeriet afleveres og overdrages til jer. Vi vejleder om beløb der skal tilbageholdes over for entreprenøren, indtil evt. fejl og mangler er udbedret.

bottom of page